F Services Serveis professionals Sant Joan Despí Barcelona

Transformem les teves necessitats i inquietuds en Serveis

Consergeria

Control d'Accessos

Recepcionista

Correu Intern

Hostesses

Control de Sales

Neteja Oficines

Neteja Comunitats

Ruta Vidres

Estudi Optimització

Neteges tècniques

Subministrament i instal·lació

Connexió CRA

Estudi i optimització de costos

Rènting

PCI

Aptidud

Coneixement

Personalitat